**Deadline approaching** Creative Wales–British School at Rome Fellowship 2019–20 / Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome 2019–20

Creative Wales–British School at Rome Fellowship 2019–20

The Creative Wales–British School at Rome Fellowship will provide a valuable opportunity for an artist at a significant juncture of their career, who lives in Wales, to undertake a three-month residency in Rome. The Fellowship is open to exceptional, ambitious and imaginative creative individuals, working within the visual arts artform. It will provide an exceptional opportunity for career development for the artists selected, increase Wales’s artistic profile internationally, and make an invaluable contribution to creative Wales.

Further information upon the Fellowship and details of how to apply can be found at
www.bsr.ac.uk/awards/fine-arts.

The closing date for applications for the 2019–20 Fellowship (tenable October–December 2019) is Friday 19 October 2018.

 

Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome 2019–20

Bydd Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome yn gyfle gwerthfawr i artist ar adeg arwyddocâol yn eu gyrfa, sy’n byw yng Nghymru, i ymgymryd â phreswyliad tri mis yn Rhufain. Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus, sydd yn gweithio ym maes y celfyddydau gweledol. Bydd yn rhoi cyfle arbennig i ddatblygu gyrfaoedd yr artistiaid a ddewiswyd, yn cynyddu proffil artistig o Gymru yn rhyngwladol, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Gymrodoriaeth a manylion ar sut i ymgeisio yma:
www.bsr.ac.uk/awards/fine-arts.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Cymrodoriaeth 2019–20 (i’w rhedeg rhwng Hydref a Rhagfyr 2019) yw Dydd Gwener 19 Hydref 2018.