Creative Wales–British School at Rome Fellowship 2018–19 / Cymru Greadigol–Cymrodoriaeth British School at Rome 2018–19

Creative Wales–British School at Rome Fellowship 2018–19

The Creative Wales–British School at Rome Fellowship will provide a valuable opportunity for an artist at a significant juncture of their career, who lives in Wales, to undertake a three-month residency in Rome. The Fellowship is open to exceptional, ambitious and imaginative creative individuals, working within the visual arts artform. It will provide an exceptional opportunity for career development for the artists selected, increase Wales’s artistic profile internationally, and make an invaluable contribution to creative Wales.

Further information upon the Fellowship and details of how to apply can be found at

www.bsr.ac.uk/awards/fine-arts.

The closing date for applications for the 2018–19 Fellowship (tenable October–December 2018) is Friday 13 October 2017.

 

Cymru Greadigol–Cymrodoriaeth British School at Rome 2018–19

Bydd Cymru Greadigol–Cymrodoriaeth British School at Rome yn gyfle gwerthfawr i artist ar adeg arwyddocâol yn eu  gyrfa, sy’n byw yng Nghymru, i ymgymryd â phreswyliad tri mis yn Rhufain. Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus, sydd yn gweithio ym maes y celfyddydau gweledol. Bydd yn rhoi cyfle arbennig i ddatblygu gyrfaoedd yr artistiaid a ddewiswyd, yn cynyddu proffil artistig o Gymru yn rhyngwladol, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Gymrodoriaeth a manylion ar sut i ymgeisio yma:

www.bsr.ac.uk/awards/fine-arts.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Cymrodoriaeth 2018–19 (i’w rhedeg rhwng Hydref a Rhagfyr 2018) yw Dydd Gwener 13 Hydref 2017.